Znáte GeoPas.cz? Dává nahlížení do katastru nemovitostí nový rozměr!

GeoPas.cz

Katastr nemovitostí v České republice je cenným nástrojem pro realitní makléře i veřejnost. Je zdrojem informací o nemovitostech, které zahrnují jejich popis, soupis a údaje o jejich právním stavu. Zahrnuje omezení, jako jsou zástavní práva, věcná břemena a další důležité informace pro potenciální kupce nebo investory.

Tyto informace jsou uvedeny na dokumentu zvaném List vlastnictví (LV). Tento dokument je k dispozici k bezplatnému nahlédnutí online ve zkrácené verzi nebo si jej lze stáhnout za poplatek. Tento dokument obsahuje všechny potřebné informace o každé nemovitosti, včetně okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen na místní katastrální úřad. Nahlížení do katastru je možné fyzicky i online.

Katastr nemovitostí je skvělým zdrojem informací pro každého, kdo chce koupit nebo investovat do nemovitosti v České republice. Poskytuje množství důležitých informací, které mohou být neocenitelné při přijímání informovaného rozhodnutí. Je nezbytným nástrojem pro každého, kdo se zabývá nemovitostmi v České republice.

Proč používat GeoPas.cz?

GeoPas.cz poskytuje ucelený přehled o nemovitostech v České republice. Umožňuje snadný a rychlý přístup ke klíčovým údajům vztahujícím se ke každé konkrétní nemovitosti, jako je vlastnictví, hlučnost prostředí, znečištění ovzduší, pokrytí internetem, bankomaty, Alzaboxy a prodejny Alza. Data pocházejí z mnoha institucí napříč Českou republikou, například z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, České geologické služby a Státního zdravotního ústavu. Tyto informace jsou následně spojeny s veřejně dostupnými údaji z katastru nemovitostí a přinášejí tak ucelený pohled na všechna katastrální území v České republice.

Pokud vás zajímá, jak vypadá detail pro konkrétní území, podívejte se například na tuto stránku pro katastrální území Svatoslav u Třebíče.

Publikováno: 20. 12. 2023 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Finance a energie

Autor: Milena Hájeková