Údržba komínů

Pokud vlastníte rodinný dům a vytápíte pomocí tuhých paliv, je nutné ze zákona udržovat v pořádku komín, který může být často při nesprávné údržbě zdrojem velkých nepříjemností. Funkce kominíka, kdysi tolik rozšířeného řemesla, je tedy i v moderní době užitečná, i když se během staletí změnil používaný materiál a pracovní postupy, v principu jde stále o totéž. Je totiž nutné vyčistit spalinovou cestu, která má tři části (spotřebič - tj. kotel, kouřovod a komín). Tu je pak po vyčištění nutné zkontrolovat, revize je možná po zpětném uvedení spalinové cesty do dalšího provozu. Taková kontrola by se měla dít přibližně jednou ročně, kontrolu by měl provést právě kominík (jinak řečeno živnostník v oboru kominictví nebo odborná firma). Údržbu komínů rozhodně není možné podceňovat nebo na ní šetřit s finančními prostředky, či ji dokonce zcela opomíjet. Když pomineme to, že hrozí zvýšené riziko požáru, musíme brát v potaz třeba eventualitu otravy kysličníkem uhelnatým. Opravdu, je to tak, až několik desítek občanů ČR každoročně zahyne vinou otravy CO unikajícím z neodborně ošetřené spalinové cesty. Nejčastějšími tuhými palivy v našich domech bývají obligátní uhlí či dřevo. Pak ale přichází i riziko v podobě vlhkého dřeva nebo navlhlého uhlí. Špatná výhřevnost je jedna věc, rychlé zanášení komínu sazemi věc druhá. Pokud tyto saze tvoří silnější vrstvu než tři centimetry, může vzniknout takzvaný komínový požár, při němž vzniká teplota přesahující i hranici tisíce stupňů Celsia. Snadno tak chytnou věci uskladněné na půdě rodinného domu nebo zapálí klidně i trochu vyschlejší krovy. Jak poznáme hrozící nebezpečí? Jednoduše. Při topení v kamnech se nám rosí okna. Ze zákona musíme nechat náš komín zkontrolovat přibližně jednou ročně, nemusíme se ale bát nadměrných výdajů. Náklady na vyčištění totiž obvykle nepřesahují 400 korun, pokuta za liknavost v tomto směru ale činí dvacet tisíc korun. A jak předejít hrozící katastrofě? Do komína by nám neměly zasahovat trámy, kouřovod do komínového tělesa musí být řádně napojen, na půdách neskladovat snadno hořlavé předměty a musíme zajistit důkladně i dvířka do komínu, protože z něj pak může v malých množstvích unikat vražedný oxid uhelnatý. Samozřejmostí je pak dodržování návodu výrobce kotle.

Publikováno: 07. 03. 2017

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Milena Hájeková

Tagy: jak na údržbu komína | komín údržba