Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám

O dotačním programu Nová zelená úsporám jste pravděpodobně slyšeli. Jedná se o dotační program Ministerstva životního prostředí, který dotacemi ze zmíněného programu podporuje lidi k tomu, aby šetřili životní prostředí kolem nás, aby snižovali spotřebu energií a aby docházelo k podobným věcem. Aktuálně běží poslední vlna dotací, o které lze požádat do posledního dne příštího roku. Neváhejte však ani minutu, pokud dojde k vyčerpání peněz, jež jsou k dispozici, vaše dotace už bude zamítnuta. V souvislosti s dotačním programem Nová zelená úsporám se nabízí otázka, na co všechno lze získat dotaci. Dotaci lze aktuálně získat na tepelné čerpadlo, také lze získat dotaci na výměnu oken, na zateplení domácnosti, mimo jiné lze získat dotaci i na výstavbu pasivního domu, na novostavbu či na výměnu podlahy, stropu nebo střechy. Abyste však mohli získat dotaci, musíte splňovat konkrétní pravidla. Pomoct získat dotaci vám můžou odborníci ze Zelené dotace, ale pokud chcete o dotaci požádat sami bez cizí pomoci, určitě oceníte vědět, jaká pravidla musíte splňovat.

Co je třeba mít

Abyste vůbec mohli získat dotaci, o kterou žádáte, musíte doložit několik potřebných dokumentů. Ze všeho nejdříve je třeba vypracovat s projektantem nebo s energetickým specialistou odborný posudek. Zároveň se stejnou osobou musíte vypracovat i krycí list technických parametrů, který se vztahuje na konkrétní oblast podpory. Oblasti podpory jsou dohromady tři, a to oblast A, B a posléze také oblast C. Do oblasti podpory označené písmenem A spadá hlavně zateplování, do oblasti podpory označené písmenem B spadá výstavba v pasivním standardu a do oblasti podpory označené písmenem C spadají vytápěcí, solární nebo termické a větrací systémy.

Jak dokumenty odevzdat?

Ptáte se, jak odevzdat příslušné dokumenty? Buď je můžete odeslat elektronicky, nebo je můžete odeslat klasicky v listinné podobě. To je ostatně na vás.

Publikováno: 30. 11. 2019

Kategorie: Finance a energie

Autor: Milena Hájeková