Proč brzy najdete tepelná čerpadla takřka na každém rohu? Důvodů je několik…

Slovensko, Polsko a Česká republika jsou zeměmi vykazujícími nejvyšší nárůsty nově instalovaných tepelných čerpadel. Tempo růstu je zde dvakrát až třikrát vyšší v porovnání s vyspělými trhy typu Švýcarsko, Dánsko, Norsko, Švédsko či Německo. Co jsou důvody a proč byste neměli změny v oblasti vytápění nemovitostí ignorovat, to se dozvíte na níže uvedených řádcích. Tepelná čerpadla jsou nejvyužívanějším zdrojem energií u novostaveb v Německu, s jejich masivním rozšířením počítají vlády v Holandsku a Velké Británii, které plánují tepelnými čerpadly nahradit dokonce i kotle na zimní plyn. Prakticky ve všech zemích západní Evropy už dnes najdeme celé městské čtvrti či města vytápěná výhradně tepelnými čerpadly, přičemž je jisté, že jejich počet v příštích letech dramaticky poroste.

Meziroční nárůsty instalovaných tepelných čerpadel (data za rok 2017)

Zdroj: www.ehpa.org Výroba a dodávky tepla pro domácnosti se ve vyspělých ekonomikách podílí na celkových emisích skleníkových plynů ze zhruba jedné třetiny. Pokud chtějí politici dosáhnout ambiciózních cílů na snižování uhlíkové stopy, musí řešit i otázku změn v oblasti vytápění nemovitostí. Ze všech možných variant, jako nejrozumnější se jeví právě tepelná čerpadla, se kterými je spojeno hned několik výhod: Lze je použít jak lokálně tak v rámci dálkových dodávek tepla. K jejich rozšíření lze tak využít decentralizovaný postup, kdy jsou domácnosti motivovány ke koupi tohoto zdroje tepla, případně centralizovaný postup, kdy je teplo vyrobené tepelnými čerpadly dodáváno do existující distribuční sítě. První variantu volí spíše nově budované městské čtvrti, případně města v oblasti Středomoří, cestou centralizované varianty se vydala například města typu Mnichov, Vídeň, Paříž, Birmingham, Kodaň, Hamburg apod. Jsou schopné dodávat požadovaný objem tepla bez ohledu na povětrnostní podmínky, což tepelná čerpadla odlišuje od jiných zdrojů tzv. zelené energie. Díky tomu, tepelná čerpadla dokáží úspěšně fungovat v krutých mrazech panujících během zimních měsíců ve Skandinávii, stejně jako teplotách lehce nad či pod nulou, jež jsou typické pro zimní měsíce například v Řecku, Itálii, Španělsku. Stabilní dodávky čistého tepla si v případě tepelných čerpadel nežádají masivní dotace na provoz. Poté, co si politici spálili prsty masivní podporou výroby energií prostřednictvím větrných či solárních elektráren, je toto napříč Evropou citlivé téma. Tepelná čerpadla jsou nejenže schopna fungovat bez toho, že by zatížily veřejné či rodinné rozpočty, naopak přináší úlevu. Zkušenosti z Německa či Francie ukazují, že využívání tepelných čerpadel znamená pro domácnosti úspory v průměru 20 % - 30 % oproti nákladům na stávající zdroj tepla. Tepelná čerpadla jsou schopna fungovat jako dlouhodobý projekt. Ještě dnes najdeme ve Skandinávii jednotky tepelných čerpadel instalované v 70. a 80. letech minulého století. Velké projekty, v rámci nichž vznikají celé „farmy“ geotermálních tepelných čerpadel dodávajících teplo dálkovým způsobem, běžně počítají s životností 50 let. Pozitivní zkušenosti ze západní Evropy, tlak na snižování emisí skleníkových plynů a prokazatelná schopnost snížit náklady na teplo jsou důvody, proč se s tepelnými čerpadly budete setkávat čím dál častěji i v tuzemsku. A co vaše nemovitost a peněženka, budou se také brzy těšit z výše uvedených výhod?

Publikováno: 28. 07. 2020

Kategorie: Finance a energie

Autor: Milena Hájeková