Hrubá vrchní stavba

Pokud máme základy domu úspěšně za sebou, začíná se o slovo hlásit další práce, která představuje realizace obvodových zdí, zhotovení stropů, případně výstavba dalších pater a potom samotné střechy. Vše je potřeba spojit pochopitelně s hydroizolací, na kterou je nutno myslet hned při začátcích. Hydroizolaci celého domu vám zajistí odborná firma, která má zkušenosti s tím, jakých materiálů je potřeba užít. Závisí to hlavně na podmínkách, kde se dům nachází. V každém případě je však omyl, pokud byste si mysleli, že bude-li domek stát v „suchém prostředí“, je možno izolaci zcela vypustit. Potom byste se nestačili divit, jaké byste měli problémy. Jednalo by se o zvýšenou vlhkost v domě, která by se projevovala například plísní a mohla by vyústit až k rozpadu zdí. Hydroizolace je prováděna především od země, což znamená, že je třeba zamezit vniku podzemních a přízemních vod, respektive vlhkosti do bytového prostoru, ale i do zdí samotných. Výstavba obvodových stěn je potom již záležitostí obvykle zedníků. Je to práce náročná a vysoce zodpovědná. Pro zkušeného zedníka se však jedná o každodenní rutinu, na kterou je plně vybaven jak po stránce manuální, tak i v oblasti znalostí. Je potřeba počítat s tím, že je nutno zajistit materiál. Dnes se jedná o moderní stavební prvky, kterými jsou speciálně upravené cihly a tvárnice. Není to již tak jako dříve, soudobý materiál má výborné vlastnosti jak co se týká izolace teplené, tak i akustické. Co se však změnilo k horšímu, je cena, ta se vyšplhala bohužel do větších výšin a je tak třeba s tím počítat. Kromě samotných prvků do zdí je potřeba i dalších surovin, jedná se o cement, vápno, písek apod. Pokud jsou zhotoveny obvodové zdi, přistupuje se k realizaci stropů, zde je potřeba překladů, které zajišťují standardně dřevobetonové panely, které tvoří základ každého stropu, respektive podlahy pro další patro. Samostatnou kapitolou je pak výstavba střechy. Pro tu se vyplatí oslovit opět speciálního řemeslníka, který se v této složité a důležité problematice plně orientuje. Je potřeba zajistit vhodné dřevo, ze kterého se vytvoří krovy, na které potom budou umísťovány samotné střešní krytiny. Ty jsou dnes k dispozici v rozličných provedeních, stačí si vybrat. Všechno je potřeba propojit do jednoho celku. Totéž platí i pro střechu, je tedy zapotřebí její správné přikotvení a samozřejmě, že i zaizolování.  

Publikováno: 21. 10. 2012

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Milena Hájeková