Deramax – elektronické plašiče

Pro mnohé majitele aut je na každodenním pořádku strach o kabely, pneumatiky a obecně o stav jejich vozidla. Tyto problémy se však netýkají jenom vašeho automobilu, mohou se týkat v podstatě čehokoliv. Škoda na našem majetku je většinou způsobena malými škůdci, hlodavci, psy, kočkami či dokonce ptáky, kteří, ač nevědomky, způsobí ztrátu našich úspor za opravy nebo nákup věci nové. Ale co teď s tím? Sice nás naši malí potížisté vcelku iritují, ale pořád si musíme uvědomit, že jsou to živé bytosti a nesmíme se jich snažit zbavit invazivní cestou. Naštěstí dnes již existuje skvělé řešení, které nikomu neubližuje a udrží jakoukoliv havěť dál od vašeho majetku, a tím je elektronický plašič Deramax.

Druhy plašičů a kam je umístit

Tento plašič nebo jinými slovy odpuzovač, je elektronické zařízení, které vytváří specifický typ signálu, jenž udrží škůdce v dostatečné vzdálenosti. Malí potížisté tyto signály nemají rádi a tak se přirozeně začnou místu vyhýbat nebo z něj zmizí úplně. Deramax se dá rozdělit na dva hlavní typy:
  • ultrazvukové
  • zvukově-vibrační plašiče.
Ultrazvukové se používají převážně na ochranu vnitřních a venkovních prostor proti kunám, psům, kočkám, myším, zpěvným ptákům, netopýrům a divoké zvěři. Vyrábí se jak s bateriovým napájením, tak s napájením ze síťového zdroje, doporučuje se však používat odpuzovač napájený ze sítě, vzhledem ke značně vyššímu výkonu a sofistikovanějším funkcím. Plašič napájený baterií je však vhodný například na chatu, kde není přístup k elektrickému proudu. Na tom, kam zařízení nainstalujete, záleží více, než si myslíte. Stejně jako světlo, které se nese a odráží prostorem, se ultrazvukový signál šíří a odráží od okolních předmětů. Pokud si chcete ochránit jenom jednu místnost, třeba sklad nebo garáž, nejlepší místo pro umístění plašiče je jeden z rohů nasměrovaný čelem na protilehlý roh. Jestliže máte v místnosti nábytek s nožkami, regály s volným prostorem pod nimi nebo palety je nejvýhodnější zařízení umístit přímo na zem. V případě, že se v místnosti nachází nábytek bez nožek nebo hodně krabic položených na podlaze, plašič je nejideálnější ve výšce 2-3 metrů nad zemí, naklopený směrem do středu chráněné oblasti. Jestliže chcete ochránit více prostorů naráz, zpravidla vám stačí jeden odpuzovač, jenž je nejvýhodnější umístit do spojovací chodby nebo do největšího prostoru chráněných oblastí. V tom případě, ale musíte nechat dveře mezi místnostmi alespoň pootevřené, pro snazší průchod signálu. Pokud jsou však prostory rozsáhlé, není vůbec žádný problém nainstalovat těchto odpuzovačů více, signály se nijak negativně neovlivňují a naopak zvyšují celkovou účinnost. Při ochraně venkovních prostor je toto pravidlo velice obdobné, Deramax nainstalujete do rohu chráněného místa a nasměrujete do středu. Důležité je si vždy vzpomenout na analogii se světlem, když nevíte kam zařízení položit, představte si, že osvětlujete oblast baterkou. Zvukový signál se totiž šíří velice podobně. V případě chránění automobilu neexistuje jedno zaručené místo, jenž je nejvýhodnější z důvodu různorodosti motorového prostoru, jedná se však o relativně malou plochu, takže s jeho umístěním by neměl být problém. Dávejte si pouze pozor, abyste odpuzovač nenainstalovali na odhlučňovací pěnu, ta totiž signál značně zeslabuje. Zvukově-vibrační plašiče se využívají k ochraně zemin a půdy proti krtkům, hrabošům, hryzcům a hadům. Tyto odpuzovače se vyrábí pouze s bateriovým napájením, a to z toho důvodu, že na pokrytí poměrně velké plochy bohatě stačí a ochrání vaši zahradu více než dostatečně. Také se využívají vibrační odpuzovače poháněné solárními panely, ale tento způsob se nedoporučuje, protože není tolik efektivní a výrobci Deramaxu ho označují za nedostatečný. Účinnost zvukově-vibračních plašičů dosahuje až do 18 metrů od zařízení a v půdě musí být zasazený tak, že z ní bude vyčuhovat jenom 5 cm. Důležité je se ujistit, že je hlína kolem plašiče dostatečně udusaná, aby docházelo co k největšímu styku půdy s odpuzovačem a lepšímu přenosu vibrace skrz zeminu.

Bezpečnost ultrazvukových a vibračních plašičů

Zvukově-vibrační odpuzovače jsou naprosto bezpečné, jak pro lidi, tak i pro zvířata. Celá podstata tohoto zařízení je vytvořená právě k tomu, aby nikomu a ničemu neubližovala. U ultrazvukových plašičů je to však trochu složitější. Pokud budete dodržovat doporučené nastavení, pro nás je Deramax naprosto bezpečný. V případě, že máte doma křečky, potkany nebo myšky jako domácí mazlíčky za žádných okolností je nenechávejte ve stejné místnosti jako odpuzovač. Co se týče domácích či hospodářských zvířat, pokud neužíváte speciální typ proti kočkám, psům, koním, kravám a ovcím, vaši chlupatí společníci nepocítí žádný negativní vliv. Při výběru je však důležité vybrat ten správný typ, abyste poté svým miláčkům omylem neublížili.

Publikováno: 07. 07. 2021

Kategorie: Zahrada

Autor: Milena Hájeková